Dag Vags logo

VECKAN
(Stig Vig)

  Jag tänkte på måndan
Att jag skulle på tisdan
Gå till dej på onsdan
Säja till dej på torsdan
Att du skulle på fredan
Komma till mej på lördan
Och dricka kaffe på söndan