Dag Vags logo

SLAVERI
(Stig Vig)

1
R
2
R
3
R
4
R

Säg visste ni
Att i Sverige där har vi
Slaveri
Jag sa slaveri

In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom

Rassel av nycklar
Plitar som hycklar
Grå utsikt
Grå utsikt

In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom

Mänskor utan rättigheter
Ingen bryr sej om vad dom heter
Hämnd
Det är ingenting annat än hämnd

In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom

Godtycket är lagen
Om natten såväl som om dagen
Slaveri
Slaveri

In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom
In i buren me'rom