Dag Vags logo

SANNINGENS SILVERFLOD
(Träd, Gräs & Stenar)

  Allt genom lunden gröna
Rinner det en flod
Vi vilar vid dess stränder
Och vattnet är så gott
Det är så gott att dricka
Att ingen kan bli skrämd
Om aftonen i sanden
Det är så varmt och tyst
Vi ser utöver landen
När månen stiger opp