Dag Vags logo

RULLA PÅ
(Zilverzurfarn)

1

2
R

3

Sitter i bussen
susar i kvällen
ser solen gå ner
ser solen gå upp

Timmarna flyter
solen blir regn
sorger blir glädje
och död blir född

Vi pratar om tider
om tider som kommer
om tider som gått
just nu är vi i nuet

Rulla på x 23

Sitter i bussen
susar i kvällen
ser solen gå ner
ser solen gå upp