Dag Vags logo

NÄR VÅRDEN SLÅR TILL
(Stig Vig)

1
2
3
4

När vården slår till
Då ska du va still
Och göra som vi vill
Och mera mera därtill

För vi slår med lagen
Och det är du som blir slagen
På skallen och i magen
För det är dom rätta tagen

Ja, det är vi som dömer
Och du som drömmer
Vi hittar dina gömmer
Vi tömmer och vi tömmer

Då släpper vi masken
Och vrålar: Visa tasken!
Vad har du i asken?
Ja, då mår vi smaskens