Dag Vags logo

MIN TUNNA
(Stig Vig)

1
2
3

Så länge min tunna rann
Då kände mej både kvinna och man
Men när min tunna sluta att rinna
Då kände mej varken man eller kvinna

Så länge min lampa brann
Då kände mej både kvinna och man
Men när min lampa sluta att brinna
Då kände mej varken man eller kvinna

Så länge jag var ung och stor
Då kände mej både syster och bror
Nu är jag inte längre så yster
Så nu känner mej varken bror eller syster