Dag Vags logo

GLAPPKONTAKT
(Stig Vig)

1
R


2
R


3
R

Är du låset som passar till min nyckel?
Den mår ju bäst när den får öppna opp!
Är du låset som passar till min nyckel?
Den mår ju bäst när den får öppna opp!

Dag & natt, natt & dag
Dag & natt, natt & dag

Är du dosan som passar till min stickpropp?
Den behöver litet närkontakt!
Är du dosan som passar till min stickpropp?
Den behöver litet närkontakt!

Dag & natt, natt & dag
Dag & natt, natt & dag

Är du sockeln som passar till min lampa?
Så att det blir ljust igen!
Är du sockeln som passar till min lampa?
Så att det blir ljust igen!

Dag & natt, natt & dag
Dag & natt, natt & dag