Dag Vags logo

HELLRE EN RAKET/TRYCKE E FÖR MYCKE

Svagsinta
Ball BAS 3 7"
Utgången


h. Hellre En Raket (Stig Vig) 3:29
t. Trycke E För Mycke (Stig Vig - N. Davies) 3:20

Utgiven augusti 1980
Högsta singelplacering 5

Hellre En Raket finns på samlingarna åttatreåtta, Singelbaren och Klassiker
Trycke E För Mycke finns på samlingarna Singelbaren och Klassiker