Dag Vags logo

7 Lyckliga Elefanter +

7 Lyckliga Elefanter +
BALL BASCD 4805


1 1. (Ge) Bullen (Ett Ben) (Stig Vig - Zilverzurfarn) 3:29
1 2. Som En Jojo (Stig Vig) 4:45
1 3. Byttebytt (Stig Vig) 3:41
1 4. Min Pappa (Zilverzurfarn) 5:18
1 5. Dansar Med Mej Själv (Stig Vig / T. James - B. Idol) 3:52
1 6. Damm (Stig Vig) 6:10
1 7. Atomsviten:
   a) Vagördudå? (Stig Vig)
   b) Ännu Fler Gånger (Stig Vig)
   c) The Brand-Nu-Clear-Stomp (Per Cussion) Totalt 8:27
1 +
1 8. Liberation Song (Per Cussion) 3:14
1 9. Ol' Spotty (Stig Vig) 3:24
10. Samma Sång (Zilverzurfarn) 3:47
11. 7 Lyckliga Elefanter (Zilverzurfarn) 3:44

Spelare av instrument
Stig Vig
T.Z. Dirty
Zilverzurfarn
Bumpaberra
Per Cussion
Kopp Te

Tore Gäst
Jeanette Benét
Classe Sol
Nicolai Nicodemus

Inspelat i Silence Studio, Koppom, Värmland, 10-23/12-81 av Anders Lind
S.O.D.E.: Stig Vig, Bumpaberra
Mixat i Compass Point Studios, Nassau, Bahamas, 5-12/1-82
Tekniker: Jack Nuber, Tape Op: Denis Halliburton
DV-team: Anders Lind, Per Cussion, Bumpaberra
"Min Pappa" mixad i Värmland 1/2-82 av Anders Lind, Per Cussion, Zilverzurfarn
Dub assist: Pete Aston
Omslag framsida: Bumpaberra, Kärsti Stiege
Stort tack till Allen Ginsberg

+
Liberation Song inspelad under 7 Lyckliga Elefanter-perioden
Ol’ Spotty, pålägg nån gång hos Silence
Samma Sång och 7 Lyckliga Elefanter inspelade i Koppom januari 1983

+-överföring från analoga mastertaper till 24-bit digital: Anders Lind, Silence
+-mastering: Classe Persson, CRP
+-omslag: Ermalm’s Egenart
+-foto: Kärsti Stiege, Thomas Edgren
+-omslagsscanning: Micke Odelfelt/Artshop

1 - 7 ursprungligen LP:n 7 Lyckliga Elefanter Silence SRS 4676
8 - 9 tidigare outgivna
10 - 11 ursprungligen 7” Silence ZING 115

Utgiven som digipak 20/8 2008