Dag Vags logo

Vad heter mänskan?


Foto: Stig Vig