Dag Vags logo

See the little boy run


Foto: Stig Vig

Man måste lära sej att se i mörkret.