Dag Vags logo

En Del Av Dej


Omslag: Gustaf von ArbinOch så här börjar den.