Dag Vags logo

PRIPPS

Pripps
Foto: Sven Bergqvist

AKA Per-Åke Tommy Persson
Vikarierade för Zilverzurfarn en vecka hösten 1982