Dag Vags logo

GURU SELLERI

Guru Selleri
Foto: Blinn-Anners

AKA Anders Lind
Studiotekniker och teoretiker 1978-1983
och även 91/92