Dag Vags logo

CARINA FESKEBÖXA

Carina Feskeböxa
Foto: Lennart Odeltorp

AKA Carina Tvilling/Trilling
AKA Carina Carlsson
Körade turnéer hösten 1989 - hösten 1992
Medverkar även på Helq, Halleluja och Kackerlacka.